''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

Τα δάκρυα που θα χύσει ο φτωχός εξαιτίας της ψυχρότητας και αδιαφορίας σου

Η αρχαία Αθήνα, όπως δεν την είδατε ποτέ πριν (vid)

Δεν είναι κρίμα…;

JP Morgan: Η Τουρκία πρέπει να αποπληρώσει 179 δισ. δολάρια αλλιώς θα χρεοκοπήσει