Αξιότιμοι κύριοι και στελέχη της «JUMBO AEE», χαίρετε!