''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 3 Αυγούστου 2019

Χρυσοπλοκώτατε πύργε, καὶ δωδεκάτειχε πόλις...

40 εκατ. € για την αναστήλωση του Ελληνικού Ορφανοτροφείου στην Πρίγκηπο της Κωνσταντινούπολης


«Σκλάβοι» των φόρων και των εισφορών οι Έλληνες


Χαοτική απόσταση από την Ευρώπη

Το YouTube απορρίπτει διαφήμιση φιλανθρωπικής οργάνωσης επειδή περιέχει την λέξη "Χριστιανός" που είναι "απαράδεκτη"