''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Ένας προτεστάντης στη Θ.Λειτουργία των Ορθοδόξων

Μια μέρα ήρθε στην Εκκλησία ένας φίλος Προτεστάντης. Μου ζήτησε να έρθει, δεδομένου ότι δεν είχε δει ποτέ απ’ την αρχή ως το τέλος τη Θεία Λειτουργία των Ορθοδόξων. Ό,τι είδε λοιπόν κι ό,τι άκουσε ήταν εντελώς μακριά του.

Η θυσία του βασιλιά και οι νόμοι του Δράκοντα

Συσκευή εικονικής πραγματικότητας από το Facebook

Έπεσε ο Κολοκοτρώνης του Συριακού έθνους

Νεκρός ο θρυλικός στρατηγός Ιssam Zahreddine