''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2019

Οποία η μάχη, τοιαύτη και η νίκη... ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )

Ο Αριστοτέλης συμφώνησε να διδάξει τον Αλέξανδρο, υπό έναν όρο…!

Τα νέα εδάφη του ισλαμικού κράτους

9 παράξενα πράγματα που κάνει το σώμα σου και δεν ήξερες πως είναι «μηχανισμοί άμυνας»

Κατάρρευση της Τουρκίας μέσα στο 2019 προβλέπουν οι επενδυτές