''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018

Το βγαλμένο από παραμύθι πέτρινο σπίτι σε δάσος στο Πήλιο


Ξυπνήστε Έλληνες, απόγονοι των ΗΡΩΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ήρθε η ώρα για αγώνα!

Ο πάπας Φραγκίσκος παρακολούθησε το «βλάσφημο» και «ιερόσυλο» μιούσικαλ Jesus Christ Superstar

Από το μεγαλείο και την ωραιότητα των κτισμάτων... σε Εκείνον που τα δημιούργησε