''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

Οι εχθροί μας ευεργέτες μας-άγιος νικόλαος αχρίδος

Έφηβοι αγοράζουν με δικά τους χρήματα ελληνικές σημαίες και στολίζουν την Αλεξανδρούπολη

Αδέλφια Ντάλτον: Η αληθινή τους ιστορία

Δεν υπάρχει για τον άνθρωπο, μεγαλύτερο λάθος, από το να μην προσδοκά «Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος»

Γεδεών Λεβή: Σε Ευχαριστώ Μάννα Ρωσία που Έβαλες το Ισραήλ στη Θέση του

 By Joaquin Flores ,fort Russ,Russia Insider