''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019

Κλιματική Υστερία: Αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που πάσχουν από «οικο-άγχος». «Προοδευτικοί» χριστιανοί εξομολογούνται τις «κλιματικές τους αμαρτίες» σε φυτά!

1912 – 13 ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΖΕ ΝΑ ΜΥΡΙΖΕΙ ΕΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ…!!!


Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Κυρώσεις στην Τουρκία από την Ινδία


Η πίστη βλέπει το αόρατο, πιστεύει στο απίστευτο, και λαμβάνει το αδύνατο