''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

Ουράνια ευωδία άγνωστων Αγίων της ερήμου του Αγίου Όρους

Σε όλη την περιφέρεια εκείνη, από τη Νέα Σκήτη μέχρι τη Μεγίστη Λαύρα, έχουν πολλοί Πατέρες και ευλαβείς προσκυνητές χριστιανοί, αισθανθεί να αναδίνει ουράνια ευωδία και άρωμα μοσχολίβανου.

Η ονομασία της Εκατονταπυλιανής και η μυστική πόρτα της Αγίας Σοφίας

Παναγία Εκατονταπυλιανή Φωτογραφίες

Ο εγκέφαλος των σκύλων «πιάνει» όσα λένε οι άνθρωποι όσο και το ύφος τους

Ο εγκέφαλος των σκύλων «πιάνει» όσα λένε οι άνθρωποι όσο και το ύφος τους
 
ΤΗΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ

Η Σπασμένη Σκακιέρα. Ο Μπρζεζίνσκυ εγκαταλείπει το Σχέδιο Αυτοκρατορίας

Αγγελία Θανάτου Κοσμοκρατορίας
Mike Whiney, Counterpunch. 26-8-16