''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Βασικές διαφορές μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παπισμού


Μέχρι το 1009 οι Πάπες της Ρώμης και οι Πατριάρχες της Κωνσταντινουπόλεως ήταν ενωμένοι στον κοινό αγώνα εναντίον των Φράγκων Ηγεμόνων και Επισκόπων, αλλά και των κατά καιρούς αιρετικών.
Οι Επίσκοποι της Παλαιάς Ρώμης, παρά τις μικρές και μη ουσιαστικές διαφορές, είχαν πάντοτε κοινωνία με τους Επισκόπους της Νέας Ρώμης και τους Επισκόπους της Ανατολής μέχρι το 1009-1014, όταν για πρώτη φορά κατέλαβαν τον θρόνο της Παλαιάς Ρώμης οι Φράγκοι Επίσκοποι. Υπάρχουν βασικές διαφορές μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παπισμού και παραθέτουμε κάποιες από αυτές.

Το σχέδιο γερμανικών και τουρκικών μυστικών υπηρεσιών με την ονομασία «Sherpa» περιλαμβάνει και την Ελλάδα

Η Γερμανία και η Τουρκία έχουν δημιουργήσει ένα νέο μηχανισμό για τον ¨κοινό αγώνα» τους κατά της τρομοκρατίας,

Συνέντευξη με τον 25χρονο Έλληνα εφευρέτη - κατασκευαστή αμυντικών συστημάτων, Παναγιώτη Ρίζο

Μετά το βραβευμένο πλέον αντίμετρο "THELXIOPE" και την Έξυπνη Τορπίλη για τα υποβρύχια του ΠΝ, ο αυτόματος και τηλεχειριζόμενος πύραυλος επιφανείας-επιφανείας "Ageus"

Σε αδιέξοδο οδηγεί η Τουρκία τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Συρία – Με πυραύλους απαντά η Μόσχα

Η Ρωσία ζήτησε από τον Ο.Η.Ε. να συμμετέχουν οι Κούρδοι, στις ειρηνευτικές συνομιλίες της Γενεύης, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα.