''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Ομοτιμία άνδρα και γυναίκας

Ομοτιμία άνδρα και γυναίκας
Άγιος Γρηγὀριος Νύσσης

Σύγχρονοι ορθόδοξοι Γέροντες

Σύγχρονοι ορθόδοξοι Γέροντες
Οι σύγχρονοι Γέροντες,  χαρακτηρίζονται από μια θαυμαστή ενότητα Πίστεως και Ζωής με τους παλαιοτέρους Αγίους, μια ενότητα η οποία δεν μπορεί να είναι έργο ανθρωπίνης δυνάμεως η μιμήσεως, αλλά φυσικό συνεπακόλουθο της ενότητος παλαιών και νέων Αγίων με τον πάντοτε απαράλλακτο Χριστό (Εβρ. 13, 8), ενότητα των κλημάτων με τη ζωοποιό Άμπελο (Ιω. 15, 4.5).
 Αν δε οι καρποί χαρακτηρίζουν το δένδρο (Ματθ. 7, 16-20), τότε η ζωή των Αγίων φανερώνει τη δράση του παναγάθου, πανσόφου και παντοδυνάμου Αγίου Πνεύματος στην ιστορία της Εκκλησίας.

Κωδωνοκρουσίες στους Ναούς της Αθήνας στη μνήμη της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Κωδωνοκρουσίες στους Ναούς της Αθήνας στη μνήμη της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Χάκερς "έσπασαν" την κάρτα του πολίτη στη Γερμανία. Μακριά από αυτές, λέει η αστυνομία!

Οι ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, που θα αποτυπώνονται στις νέες γερμανικές ταυτότητες με τα μικροτσίπ και οι οποίες θα κυκλοφορήσουν από τον ερχόμενο Νοέμβριο,
υποκλέπτονται πολύ εύκολα σύμφωνα με τη δοκιμή που έγινε σε ένα τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων.