''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

Τα δαιμόνια και οι αρρώστιες και όλα τα πάθη με τη νηστεία και με την προσευχή αποβάλλονται

Διδαχές Αγίου Ιακώβου Τσαλίκη

Το παράπονο ενός εθνοφύλακα


Ο Μητσοτάκης προειδοποίησε: Αυτό το Σαββατοκύριακο θα κριθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας

Τουρκία: Ανησυχία γιατρών - “Θα γίνουμε χειρότερα από την Ιταλία”