''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Ἡ ἄνοδος τοῦ Ἀνθρὼπου


τοῦ πατρός Δημητρίου Μπόκου

Ο ιερέας που έσωσε το «Αβέρωφ»

Ρ Ι Γ Ο Σ !
Μεγάλη Πέμπτη, Απρίλιος 1941

Φεμινισμός + Ισλαμισμός= Πτώση του Πολιτισμού

Φεμινισμός + Ισλαμισμός= Πτώση του Πολιτισμού

Το βαθύ κράτος σχεδιάζει την ανατροπή του Trump

«Σε ελεύθερη πτώση τα ποσοστά αποδοχής του προέδρου Trump…μόλις το 38% εγκρίνει το κυβερνητικό του έργο, ενώ το 56% το αποδοκιμάζει» αναφέρουν τα ΜΜΕ των Η.Π.Α. που αναπαράγονται από όλα τα υπόλοιπα στον πλανήτη,