''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Η σωτηρία μας, η ολοκλήρωσή μας, περνά μέσα από τους άλλους

«Η Γενοκτονία απέτυχε - Είναι ακόμα εκεί» Η Άγκυρα φοβάται τους εξισλαμισμένους κρυπτοχριστιανούς κατοίκους του Πόντου


Πλήρως «διαχειρίσιμος» ο καρκίνος σε μια δεκαετία με νέα φάρμακα

ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΤΗΣ CIA