''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020

Η Ελλάδα δεν παράγει αυτοκίνητα, αλλά ακόμα βγάζει Αγίους… εδώ βρίσκεται η αξία της, στη ζωντανή Ορθόδοξη παράδοσή της. Είναι ζωντανή η παρουσία των Αγίων! Και όταν εμείς δεν τους βρίσκουμε, εκείνοι μας βρίσκουν!

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης

Πῶς ὁ μουσουλμανισμός κατέκτησε τή Δύση καί γιατί ἡ Δύση (Εὐρώπη) -ὡς προαιώνιος ἐχθρός τοῦ Ἑλληνισμοῦ- δέν πρόκειται...


Στέφανος Σωτηρίου - ιστορικός

Φανείτε ήρωες διότι ζούμε σε χαλεπούς καιρούς!

 Όποιος θέλει να γίνη ήρωας της αγιότητος, πρέπει να είνε οπλισμένος με ιερά όπλα 

Στην Κρήτη κατασκεύασαν αυτοκίνητο υδρογόνου (αλλά όπως πάντα..!) απαγορεύεται η αξιοποίησή του!

Εξελίξεις στη Λιβύη: Μεταφέρθηκε στη Σύρτη το Τάγμα "Κεραυνός" του LNA

Λιβύη