''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Έτσι γεμίζει η ψυχή με ουράνια δόξα!


Ὅταν βρισκόμαστε μέσα σὲ ἕναν ὡραῖο Ναὸ πόσο συγκινούμαστε! Πόσο κατανυσ­σόμαστε καὶ ἐμπνεόμαστε! Γύρω μας οἱ πρωτότοκοι ἀδελφοί μας. Μπροστά μας στὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν καὶ πλῆθος Ἀγγέλων. Ἀπὸ ἐπάνω μας βλέπουμε τὸν Παντοκράτορα. Στὸ κέν­τρο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ὁ φρικτὸς Γολγοθᾶς: ἡ Ἁγία Τράπεζα. Καὶ ὅταν τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία, τὴν πιὸ ἱερὴ στιγμή, ἀνοίγει ὁ οὐρανὸς καὶ κατέρχεται τὸ Πανάγιο Πνεῦμα καὶ μεταβάλλει σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ τὰ δῶρα μας. Παρὼν λοιπὸν καὶ ὁ Χριστὸς μὲ τὸ ἀναστημένο καὶ δοξασμένο Του σῶμα. Παρούσα ὅλη ἡ Ἐκκλησία.

ΔΗΜ. ΝΑΤΣΙΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ''ΕΘΝΙΚΗΣ''ΚΙ ΟΧΙ ΕΜΦΥΛΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ Ρ/Σ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΜΑΡΚΟΥΔΗ

O ΟΗΕ ισχυρίζεται ότι τα δικαιώματα των LGBT είναι πιο σημαντικά από τα θρησκευτικά δικαιώματα

Ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για τα «δικαιώματα των ομοφυλοφίλων» δήλωσε ότι...

Τα σχέδια εξόδου της Γαλλίας από το ευρώ

Βασίλης Βιλιάρδος 
analyst.gr