''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 24 Μαΐου 2020

Το πολύτιμο δώρο που λέγεται παππούς και γιαγιά. (και λίγες σκέψεις για την "κεκαλυμμένη" απέχθεια της Νέας Τάξης γι' αυτούς)

Ο Δημήτριος Υψηλάντης και η πόλη Δημήτριος Υψηλάντης στις ΗΠΑ

Aυτή η γυναίκα είναι η πιο δημοφιλής ηγέτης της Νέας Ζηλανδίας τον τελευταίο αιώνα


Ο Θεός μας αφυπνίζει κατά κύματα…