''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

Σαν τα ηλιοτρόπια που κοιτούν κατάματα τον ήλιο, και στρέφουν πάντα προς αυτόν την ύπαρξή τους... όμοια κι εμείς…

Οι Γαλάτες της Μικράς Ασίας: Από την εισβολή στον εξελληνισμό


Γράφει ο Μάριος Νοβακόπουλος

Ένας ένας οι αθλητές ομολογούν Χριστό και κρατούν τον Σταυρό στο χέρι


Γιατί οι νέοι εθνικιστές λατρεύουν το Ισραήλ;