''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Αν πούμε με την καρδιά μας «Ναι, Κύριε», τότε τα άστρα θα κατεβούν στη γη. Τότε θα δούμε θαύματα μεγάλα

...αυτό το «Κύριε, ελέησον» κάνει θαύματα. Ναι, θαύματα κάνει

  Μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης 

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1953: Η φτωχή ΕΛΛΑΣ διέγραψε το χρέος της Γερμανίας !

Μπαχαρικό που «επισκευάζει» τον εγκέφαλο!

Οι ΗΠΑ έχασαν το Πακιστάν μέσω της κάλπης

Όταν οι μεγάλες αυτοκρατορίες συσσωρεύουν τις αιτίες της πτώσης τους, δεν σας προειδοποιούν ότι θα πέσουν, πέφτουν χωρίς προειδοποίηση, όπως οι σεισμοί και οι πλημμύρες!

Nasser Kandil