''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 7 Απριλίου 2019

Ο Αβραμόπουλος μπορεί να χαίρεται, αλλά η ΕΕ λέει ότι οι Ταυτότητες ΔΕΝ είναι υποχρεωτικές

Η Γερμανική Επίθεση κατά της Ελλάδας - 6 Απριλίου 1941

Χριστιανοί δάσκαλοι στην Τουρκία απειλούνται με απολύσεις εξαιτίας της πίστης τους

Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακας στη Μ. Τεσσαρακοστή