''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

Πρὸς τὸν ἄνδρα- Νὰ τὴν προτιμᾶς ἀπὸ ὅλους γιὰ ὅλα, γιὰ τὴν ὀμορφιά, γιὰ τὴν σύνεσή της, καὶ νὰ τὴν ἐπαινεῖς!

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Μήνυση κατά Μπουτάρη για το "χέστηκα αν ο Κεμάλ σκότωσε ή όχι Έλληνες"

Η μοναδική παραλία στην Ελλάδα με πορτοκαλί άμμο

Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα προετοιμάζονται για πόλεμο – Έστειλαν σε όλους ενημερωτικά φυλλάδια