''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020

Προσέχετε, μήπως ὁ παράδεισος, πού ὑπάρχει μέσα σας, μετατραπεῖ σέ κόλαση

 Ἁγίου Νεκταρίου Διδαχές μέρος δ΄ «Πειρασμοί» 

ΑΠΕΙΡΟΣ ΧΩΡΑ... ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

του Γ. Νεκτάριου Αγιορείτου 
Ιερά Καλύβη Ζωοδόχου Πηγής
Ιερά Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος Κουτλουμουσίου.

ΜΕΓΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΑΙΑΚΙΔΕΣ

Σωματική άσκηση: Εντυπωσιάζει ο αριθμός πρόωρων θανάτων που αποτρέπει κάθε χρόνο στη χώρα μας

Παιδιὰ δίνονταν σὲ παιδόφιλους ἀνάδοχους γονεῖς, διακεκριμένων μελῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων καὶ κρατικῶν ὑπηρεσιῶν ἐπὶ 30 χρόνια στὸ Βερολῖνο. - Τὸ «πείραμα Κέντλερ».