''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Ιερομόναχος Σεραφείμ Δημόπουλος: Μια καρδιά πλήρης αρετώνΙερομόναχος Σεραφείμ Δημόπουλος: Μια καρδιά πλήρης αρετών

Ο Γέροντας είχε χάσει τα δόντια του και με δυσκολία μασούσε την τροφή.
Συνήθως έτρωγε ένα κομμάτι ψωμί με τσάι ή καφέ και ταχίνι, το οποίο συνιστούσε να τρώνε και τα πνευματικά του τέκνα.

Γέροντα, είναι σωστό οι γονείς να κατευθύνουν τα παιδιά τους προς το δικό τους επάγγελμα;

Γέροντα, είναι σωστό οι γονείς να κατευθύνουν τα παιδιά τους προς το δικό τους επάγγελμα;
-Γέροντα, μερικοί γονείς κατευθύνουν τα παιδιά τους προς το δικό τους επάγγελμα, και μάλιστα πολλές φορές γίνονται πιεστικοί.
-Όχι, δεν κάνουν καλά. Δεν πρέπει να πιέζουν τα παιδιά τους να κάνουν αυτό που αναπαύει τους ίδιους, αν αυτό δεν αναπαύη και εκείνα.
Γνώρισα έναν νέο που ήθελε να σπουδάση θεολογία και να γίνη ιερέας. Η μανα του όμως δεν τον άφηνε· τον πίεζε να πάη ιατρική.

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικοί

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικοί
Αρχιμ. Τύχωνα, Ηγουμένου Ι. Μ. Σταυρονικήτα, Αγ. Όρος
Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι Αποστολική Εκκλησία, γιατί η πίστη Της στηρίζεται στην πίστη των αγίων Αποστόλων και ταυτίζεται με αυτή.