''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

Αμερικανικό Κολλέγιο Παιδιάτρων: Το ιδεολόγημα της ταυτότητας φύλου καταστρέφει τα παιδιά

Όταν σκύβει ένα Κράτος το καβαλάνε όλοι


Γράφει ο Δρ. Αναστάσιος Κοπανίδης

Επιβεβαίωση DP: Το Πεκίνο αντεπιτίθεται στις ΗΠΑ μέσω των Σπανίων Γαιών

«Μήν φοβῆσαι τίς θλίψεις, νά φοβῆσαι μόνον τόν Κύριον...» ~ Όσιος στάρετς Ανατόλιος της Όπτινα