''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

Η μεγάλη αυταπάτη του παγόβουνου

 Τι βλέπουν οι άλλοι και... τι δεν βλέπουν οι άλλοι 

Όσοι αιώνες και εάν περάσουν, η Ελληνική ψυχή θα παραμείνει ζωντανή

Όσοι αιώνες και εάν περάσουν, η Ελληνική ψυχή δεν μπορεί να αλλοιωθεί, ούτε να πεθάνει. Θα παραμείνει ζωντανή, περήφανη και δυνατή, ώσπου να δημιουργηθεί η σπίθα που θα οδηγήσει στην ανάφλεξη

– του Γεωργίου Μιχαήλ

Βασίλης Βιλιάρδος. Η μάχη για την ηγεμονία του πλανήτη

Η μετάνοια αναδημιουργεί τον άνθρωπον, αύτη εδόθη, ίνα θεραπεύη την ψυχήν μετά το βάπτισμα, και εάν αύτη έλειπεν, σπανίως θα εσώζετο άνθρωπος


Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης