''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Δίπλα στον π.Πορφύριο καὶ ἡ πιὸ μεγάλη ἁμαρτία ἔπαιρνε ἄλλες διαστάσεις

Σὲ δεχόταν καὶ σὲ ἀγαποῦσε ὁ π. Πορφύριος, ὅποιος καὶ νὰ ἤσουν, ὅπως καὶ νὰ ἤσουν. Δίπλα του, ἀκόμη καὶ ἡ πιὸ μεγάλη ἁμαρτία ἔπαιρνε ἄλλες διαστάσεις.

Η αλβανική Διασπορά ζητά ενσωμάτωση ελληνικών εδαφών στην Αλβανία

...και ο Όμηρος έγραψε στα ...αρχαία αλβανικά τα έπη του
 Το δημοσίευμα γράφει να ακυρωθεί  η Διάσκεψη του Λονδίνου του 1912

Το ραγισμένο δοχείο: Ένας κινέζικος μύθος με πολύ σημαντικό νόημα


Ένας κινέζικος μύθος που μας υπενθυμίζει ότι κανείς δεν είναι τέλειος, όλοι έχουμε αδυναμίες αλλά και δυνατότητες, αρκεί να τις εκμεταλλευτούμε σωστά.


Διαβάστε τον:

Ο νέος γιγάντιος άξονας αλλάζει όλα τα παγκόσμια δεδομένα

2016092214414119_eace16c5ab633f71334a178c8ef515a8
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης