''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Γέροντα, τί πρέπει να κάνουμε όταν θέλουμε να παρακαλέσουμε έναν Άγιο για κάτι;

Πότε εμφανίστηκε η σημαία στον Αρχαίο Κόσμο

Απρόβλεπτες διαστάσεις παίρνει πλέον η υπόθεση της Συριζαίας που πέταξε την εικόνα της Παναγίας στα σκουπίδια

Αριστερά ψέμματα - Πρωτοφανείς αθλιότητες
Φρίξος Δρακοντίδης

Αγνοούν οι Πολωνοί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο – «Δεν δεχόμαστε πρόσφυγες»