''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

Το Πάσχα σημαίνει το τέλος «αυτού του κόσμου»

Παιδιά του Αλεξάνδρου: Μακεδόνες στρατιώτες του Βυζαντίου

Συγκλονιστικό! Δεν πονάει ο Θεός για τον πόνο των ανθρώπων;

Αγίου Γέροντος Παϊσίου 

Αυτισμός: Η σωτήρια θεραπεία που εξαλείφει το 50% των συμπτωμάτων

Αίμα και πετρέλαιο στη Λιβύη. Άλλο ένα μέτωπο που άνοιξαν οι φονιάδες της Δύσης