''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

Δεν θα σωθούμε γιατί είμαστε άξιοι, αλλά γιατί είχαμε καρδιά

Ακόμη και οι επικριτές του, αναγνωρίζουν τον πατριωτισμό του Καποδίστρια

Παντοπωλεία με άρωμα αναμνήσεων!

Ελληνικά supercars: Μετά το “CHAOS” έρχεται το νέο hyper car “APEIRON”

Μήνυμα Βαγδάτης σε Τουρκία: "Αποσύρετε τα στρατεύματά σας"