''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Αναζητώντας το Άστρο...

π.Σπυρίδων Σκουτής

Η πρώτη αντεπίθεση: Ο Κωνσταντίνος Ε’ και οι εκστρατείες κατά Αράβων και Βουλγάρων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΟΑΤΚΙ