''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Ο ελάχιστος χρόνος που αφιέρωνα για την σωτηρία της ψυχής μου δεν με βοηθούσε να δω την αληθινή ζωή

17/10/1971 «Κάθαρση ψυχής - απομάκρυνση λογισμών»

Η Επανάσταση ενάντια στο σύστημα που διοικεί την ανθρωπότητα τα τελευταία 350 χρόνια

Είμαστε μία ομάδα

Δημοκρατικές μετονομασίες


Γράφει ο Μιχάλης

Τομ Χάνκς:«Το Κόσοβο πάντοτε ήταν Σερβία και μία μέρα θα είναι πάλι»