''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Ο άνθρωπος παιδεύεται συνέχεια από την τάση που έχει, να θέλει να είναι κάτι

Πόσο μας δουλεύουν πιά στα εθνικά θέματα;


Γράφει ο Μιχάλης

Συγκλονιστικές Πατριωτικές κάσκες Ιπτάμενων Πολέμαρχων

Η σύγκρουση έρχεται και σύντομα θα κορυφωθεί


Μετάφραση: Μιχαήλ. Στυλιανού