''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Χαρτοκοπτική ~ Φτιάξτε το βυζαντινό καραβάκι σας

Περισσότεροι από 100.000.000 οι Έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο!


Eπιστημονικές έρευνες που βασίζονται στο DNA ανατρέπουν τα δεδομένα για τον αριθμό των ομογενών. Τα 20.000.000 από αυτούς είναι στην Τουρκία!

Παραμυθένιες εικόνες από τη χριστουγεννιάτικη Μόσχα

Η Περιτομή του Κυρίου (1η Ιανουαρίου)

Η Περιτομή τοῦ Κυρίου (1η Ιανουαρίου)

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας


Βίος και Πολιτεία του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου