''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 4 Απριλίου 2020

Στην Θεία Λειτουργία συναντιόμαστε όλοι μας με τον Χριστό. Γινόμαστε όλοι μία οικογένεια

Παρέμβαση ελληνοαμερικανών στο National Geographic για εξοργιστική ανάρτηση για την Κων/πολη

Επιστολή Ιατρών και επιστημόνων υπέρ της Καθηγήτριας Ελένης Γιαμαρέλλου

Πτώχευσε η αμερικανική εταιρεία παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου Whiting Petroleum