''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019

Αυτός που αγρυπνεί να διατηρήσει αγνή την αγάπη, θα φυλαχθεί από τις παγίδες του πονηρού

Αγίου Νεκταρίου

Γιατί θωρακίζεται η Κρήτη – Οι φόβοι θερμού επεισοδίου και τα μηνύματα προς την Τουρκία


Περιπολώντας στον Έβρο για “παράνομα εισελθόντα πρόσωπα” με διαταγές εκτός λογικής

Πρόταση μομφής εις βάρος του Τραμπ: Πόσο πιθανό είναι να καθαιρεθεί ο Αμερικανός πρόεδρος