''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 6 Απριλίου 2019

Η πνευματική ανάστασις, ως γεγονός, είναι δυσκολώτερο από τη σωματική ανάστασι

Οι «μύθοι» του ’21 και οι ψευδο-επιστημονικές «τεχνικές» της αποδόμησης

Στο σπίτι του Ιμάμη βρέθηκαν... Ευαγγέλια!

Στο Καρς του Πόντου

Η διάλυσις της Τουρκίας είναι κοντά...