''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Το «εισιτήριο» για τον παράδεισο.αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος

Ἡ Ῥωμαίικη Παράδοση, ὁ Ῥωμαίικος πολιτισμός, εὑρίσκεται στὸν ἀντίποδα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Τὸ γνωρίζουν αὐτὸ καλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ τὸν πολεμοῦν μὲ μανία.

Ο λειτουργικός κύκλος μιᾶς ἡμέρας στό ῎Αγιον ῎Ορος, μια διαφορετική ημέρα από αυτές που ζούμε στον κόσμο.

Το μυρωδικό βότανο που προστατεύει από καρκίνο και διαβήτη

Τελεσίγραφο Άσαντ σε Ερντογάν: «Φύγε από την Συρία! – «Οι Κούρδοι να ενωθούν μαζί μας για να συντρίψουμε τους Τούρκους»