''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019

Αχ Κύριε… μην επιτρέπεις να πορευθώ σε ξένους δρόμους, που οδηγούν στο σκοτάδι

Το ισραηλινό μοντέλο μπορεί να διδάξει πολλά


Αυτή η εικόνα σου κάνει για το τι είναι ο Έλληνας;


Το βασικό ερώτημα δεν είναι “κράτος ή ιδιώτες”, αλλά… μονοπώλιο ή ανταγωνισμός

Άσχημα τα νέα για την υπερδύναμη του κακού