''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Νά φοβᾶσαι τόν ἄνθρωπο,πού δέν φοβᾶται-σέβεται τά Ἅγια τοῦ Θεοῦ»

Δημήτρης Νατσιός: «Μάθαινε τα παλιά να ξέρεις τα καινούρια» - (Παροιμία)

ΕΕ και Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί


New York Times: απόλυτη νίκη της Τουρκίας στη Συρία