''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

Το δύσκολο, είναι να είσαι ο Χριστός

Από το 1821 μέχρι το 1933 έχουμε 5.000.000 Έλληνες νεκρούς

Κανένα άλλο Eθνος στην Ευρώπη δεν έχυσε τόσο Aίμα για την Eλευθερία

Πίσω στα παλιά... Ένα οικοπεδάκι. Το διαχρονικό όνειρο του Έλληνα

Το να έχεις σπίτι δικό σου εκείνα τα χρόνια ήταν ένα μεγάλο ωραίο όνειρο...

Υψηλού επιπέδου συνομιλίες Κούρδων - Κυβέρνησης Άσαντ, για την παράδοση των πετρελαϊκών πεδίων της περιοχής ανατολικά του Ευφράτη