''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020

Πρέπει νά γίνῃς γενναιότερος. Νά παραταχθῇς στῆθος πρός στῆθος πρός αὐτούς τούς ἀσάρκους

Από τότε που έπεσε η Πόλη, ησύχασαν όλοι...

του Στρατή Ανδριώτη

Η πλειοψηφία των Ελλήνων κατά του ΝΑΤΟ - ''Μας ανήκουν εδάφη γειτονικών χωρών''

ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης