''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 26 Απριλίου 2020

Ανάπτυξη κβαντικών μικροκρυστάλλων (ιατρικός καταγραφέας) ενσωματωμένων στο σώμα, με πληροφορίες που φθορίζουν, μετά την ένεση ως μέρος ενός εμβολιασμού

«Η ιδέα είναι να τοποθετηθεί ένας καταγραφέας δεδομένων σε κάθε άτομο»

Το άνοιγμα των εκκλησιών στην Βόρειο Ήπειρο και η πρώτη ελεύθερη Ανάσταση [Δρυμάδες Χιμάρας, 26 Απριλίου 1992]

Ζητάει και τα ρέστα η Τουρκία για το ρόλο της σε Συρία και Λιβύη

\

Κυριακή του Θωμά (η ψηλάφησις του Θωμά)

κινητή εορτή: Κυριακή μετά το Πάσχα 
(δηλαδή 7 ημέρες μετά)