''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος

Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια
ἀναγράφω Σοι ἡ πόλις Σου, Θεοτόκε.
Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
ἵνα κράζω Σοι· Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε
.

Τά παιδιά τῆς ΕΟΚΑ... οἱ ἄλλοι ἥρωες τοῦ ’21!

Γράφει  Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-θεολόγος, Κιλκίς

Τό Ἐθνικό φρόνημα καί τό χριστιανικό ἦθος τῶν ἠρωομαρτύρων τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ μας ἀγώνα 1955 - 1959

Βουβωνική πανώλη: Γιατί οι γιατροί στο Μεσαίωνα φορούσαν μάσκες με χάλκινο ράμφος;

Για πρώτη φορά στην ιστορία: Βοήθεια-''μαμούθ'' με ιατρικό εξοπλισμό έστειλε ο Πούτιν στον Τραμπ