''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Είναι τιμή μου να υπηρετώ Αυτόν τον Αρχηγό που μας αγαπάει

Στη Χημεία, Αυτός μετέτρεψε το νερό σε κρασί..

Ο Παπαδιαμάντης έκαμε το χρέος του. Μας περιέγραψε τις ρίζες μας και μας προειδοποίησε

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Ψήφισμα των γονέων της Καλύμνου για τους “Φακέλους μαθήματος” στα Θρησκευτικά

ΨΗΦΙΣΜΑ

Eurasia Group: Το 2018 θα ξεσπάσει γεωπολιτική κρίση εφάμιλλη της παγκόσμιας κρίσης του 2008