''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Κάθε φορά που λέτε: "Κύριε, ελέησον το παιδί μου"

Να διδαχθούμε κάτι από την ιστορία για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τους σύγχρονους πειρατές

Τα παραδείγματα των Ισπανών και των Άγγλων του 16ου και 17ου αιώνα
Γράφει ο Βασίλης Κοψαχείλης* 

Γιατί έχει τόση σημασία να στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες

Μπήκε θριαμβευτής ο Άσαντ στην Α. Γκούτα. Στην 1η γραμμή μαζί με τους στρατιώτες. Ελευθερώθηκε το 80%