''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

"Ει έχεις καρδίαν, δύνασαι σωθήναι"

"Ει έχεις καρδίαν, δύνασαι σωθήναι"
-Γέροντα, ο Αββάς Παμβώ λέει: «Ει έχεις καρδίαν, δύνασαι σωθήναι».Τι εννοεί με το «ει έχεις καρδίαν»;

- Πολλά μπορεί να εννοή.

Κέρινα ομοιώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου Β’ στα Σκόπια

Κέρινα ομοιώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου Β’ στα Σκόπια
Με… κέρινα ομοιώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου Β΄ απαντούν οι Σκοπιανοί στις ανακαλύψεις που γίνονται στην Αμφίπολη.
Αυτά τα εκθέματα βρίσκονται μεταξύ άλλων στο νέο αρχαιολογικό μουσείο των Σκοπίων, που εγκαινιάστηκε το Σάββατο.