''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Ἅγιος Παΐσιος: Ὁ σεβασμὸς μεταξὺ τῶν συζύγων

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΘΡΑΚΗ, ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΕΛΛΑΔΑ....

“Τό στέμμα τῶν αὐγῶν”


Παρεξηγώντας τον Μεσαίωνα

Οι ΗΠΑ πρέπει να περιοριστούν, και η Ρωσία είναι η χώρα που πρέπει να το κάνει...