''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

Λιγότερη στεναχώρια, περισσότερη πίστη!


«Τα κράτη δεν έχουν φίλους, έχουν μόνο συμφέροντα»

 Δημήτρης Νατσιός 
 δάσκαλος-Κιλκίς 

Όποιος θέλει να αποσπάσει κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, θα πρέπει πρώτα να πολεμήσει εναντίον μας (εξαιρετικό)

Ο καλός Θεός μπορεί να φτιάξει Ρωμηούς και από τις πέτρες…

 Γεια μας και χαμόγελα πολεμικά και χαρούμενα! 

Ακτινογραφώντας το ιρανικό βαθύ κράτος