''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020

Ο Μεγάλος «Ξένος» (Δος μοι τούτον τον ξένον)

Apokathilosi 

Το Πάσχα των Ελλήνων!

TheSecretRealTruth: Το Πάσχα των Ελλήνων!

Τι αξία θα είχαν σήμερα τα 30 αργύρια;


Μεγάλη Παρασκευή: Ο Ευσχήμων Ιωσήφ

ιωσήφ

Σκάφη του ιρανικού ναυτικού στον Περσικό Κόλπο πήγαν να βουλιάξουν αμερικανικά πλοία