''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Επειδή εμείς δεν διαθέτουμε δικές μας δυνάμεις

Οι λύσεις του Λυκούργου στην αρχαία Σπάρτη, για την αντιμετώπιση της τότε οικονομικής κρίσης


Ένα από τα πρώτα μέτρα που έλαβε ο Λυκούργος ήταν η κατάργηση του νομίσματος και η αντικατάστασή του με δύσχρηστα ογκώδη σιδερένια νομίσματα…

Ούτε που να το διανοηθεί τούτο το μυρμήγκι...!

Ευτυχώς είχαμε αδιέξοδο στις συνομιλίες για το Κυπριακό γιατί έρχεται το Κουρδιστάν